หน้าแรก >> โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กทั่วไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กทั่วไป

กิจกรรมเริ่มวันที่ 23/02/2024 - 31/12/2024

พื้นฐานการมีสุขภาพดีปลอดภัยจากโรค ที่ไม่ควรละเลย เพื่อให้ลูกรักเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต

ดังนั้น ผู้ปกครองไม่ควรละเลยในการพาลูกน้อยมาตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายการตรวจ

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว

2. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. ให้เด็ก งดน้ำ และอาหาร ก่อนตรวจ 8 ชั่วโมง

5. หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ 

 
เงื่อนไขการใช้บริการ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- แพ็คเก็จไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ราคา : 4,400 บาท 2,900 บาท
จำนวน + -