หน้าแรก >> โปรเเกรมตรวจสุขภาพ : PRO 7

โปรเเกรมตรวจสุขภาพ : PRO 7

กิจกรรมเริ่มวันที่ 16/01/2024 - 01/01/2025

22 รายการตรวจ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1c)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)

8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
9. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
11. ตรวจการทำงานของตับ (ASTหรือSGOT)

12. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
13. ตรวจการทำงานของตับ (ALPหรือAlk)

14. ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
15. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)

16. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)
17. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)

18. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
19. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
20. ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Cancer Analisis)
(ญ) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear หรือ Pap Test)
(ช) ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic-Specific Antigen,PSA)
21. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน/ส่วนล่าง (Ultrasound - Abdomen)
22. ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 3 ส่วน (Bone scan)

พิเศษ รับเพิ่มอีก 6 รายการ

1. ตรวจสายตา (Visual Acuity Test, VA)
2. ตรวจกำลังกล้ามเนื้อมือ (Hand Grip)
3. ตรวจไขมันใต้ผิวหนัง (Body Fat)
4. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
5. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
6. อาหารว่างหลังการตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง (ดื่มน้ําเปล่าได้)เว้นแต่เลือกโปรแกรมไม่งดน้ํางดอาหาร
2. งดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
3. นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
4. หากมีประวัติตรวจสุขภาพอื่นๆ นําผลตรวจมาด้วย
5. สตรีมีครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนตรวจ
6. สตรีที่มีประจําเดือน งดตรวจปัสสาวะและงดตรวจมะเร็งปากมดลูกควรตรวจหลังประจําเดือนหมดอย่างน้อย 7 วัน

 


ราคา : 13,990 บาท 10,900 บาท
จำนวน + -