หน้าแรก >> โปรเเกรมตรวจสุขภาพ : PRO 6

โปรเเกรมตรวจสุขภาพ : PRO 6

กิจกรรมเริ่มวันที่ 16/01/2024 - 01/01/2025

20 รายการตรวจ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
6. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)

7. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT , SGOT)

11. ตรวจการหาโรคเก๊าท์ (Uric acid)
12. ตรวจการทำงานของตับ (ALP , GGT)

13. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
14. ตรวจช่องท้องด้านบนด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound – Upper abd)
15. ตรวจหาเชื้อและภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg,AntiHBs)
16. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
17. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
18. ตรวจมะเร็งตับเบื้องต้น (AFP) Alpha Fetoprotein
19. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, FT4)
20. อาหารว่างหลังการตรวจสุขภาพ +สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง (ดื่มน้ําเปล่าได้)เว้นแต่เลือกโปรแกรมไม่งดน้ํางดอาหาร
2. งดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
3. นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
4. หากมีประวัติตรวจสุขภาพอื่นๆ นําผลตรวจมาด้วย
5. สตรีมีครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนตรวจ
6. สตรีที่มีประจําเดือน งดตรวจปัสสาวะและงดตรวจมะเร็งปากมดลูกควรตรวจหลังประจําเดือนหมดอย่างน้อย 7 วัน

 


ราคา : 6,300 บาท 5,859 บาท
จำนวน + -