หน้าแรก >> โปรเเกรมตรวจสุขภาพ : PRO 4

โปรเเกรมตรวจสุขภาพ : PRO 4

กิจกรรมเริ่มวันที่ 16/01/2024 - 01/01/2025

16 รายการตรวจ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
6. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)
7. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT , SGOT)
11. ตรวจการหาโรคเก๊าท์ (Uric acid)
12. ตรวจการทำงานของตับ (ALP , GGT)
13. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
14. ตรวจช่องท้องด้านบนด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound – Upper abd)
15. ตรวจหาเชื้อและภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg, AntiHBs)
16. อาหารว่างหลังการตรวจสุขภาพ+สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง (ดื่มน้ําเปล่าได้)เว้นแต่เลือกโปรแกรมไม่งดน้ํางดอาหาร
2. งดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
3. นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
4. หากมีประวัติตรวจสุขภาพอื่นๆ นําผลตรวจมาด้วย
5. สตรีมีครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนตรวจ
6. สตรีที่มีประจําเดือน งดตรวจปัสสาวะและงดตรวจมะเร็งปากมดลูกควรตรวจหลังประจําเดือนหมดอย่างน้อย 7 วัน

 


ราคา : 5,170 บาท 4,040 บาท
จำนวน + -