หน้าแรก >> โปรเเกรมตรวจสุขภาพ : PRO 2

โปรเเกรมตรวจสุขภาพ : PRO 2

กิจกรรมเริ่มวันที่ 16/01/2024 - 01/01/2025

14 รายการตรวจ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
6. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)
7. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
11. ตรวจการหาโรคเก๊าท์ (Uric acid)
12. (ญ) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear หรือ Pap Test)
13. (ช) ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic-Specific Antigen)
14. ตรวจสุขภาพฟัน

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง (ดื่มน้ําเปล่าได้)เว้นแต่เลือกโปรแกรมไม่งดน้ํางดอาหาร
2. งดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
3. นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
4. หากมีประวัติตรวจสุขภาพอื่นๆ นําผลตรวจมาด้วย
5. สตรีมีครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนตรวจ
6. สตรีที่มีประจําเดือน งดตรวจปัสสาวะและงดตรวจมะเร็งปากมดลูกควรตรวจหลังประจําเดือนหมดอย่างน้อย 7 วัน

 


ราคา : 2,980 บาท 1,999 บาท
จำนวน + -