หน้าแรก >> โปรเเกรมตรวจสุขภาพ : PRO 1

โปรเเกรมตรวจสุขภาพ : PRO 1

กิจกรรมเริ่มวันที่ 16/01/2024 - 31/12/2024

7 รายการตรวจ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
(Complete Blood Count)
4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
1. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง (ดื่มน้ําเปล่าได้)เว้นแต่เลือกโปรแกรมไม่งดน้ํางดอาหาร
2. งดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
3. นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
4. หากมีประวัติตรวจสุขภาพอื่นๆ นําผลตรวจมาด้วย
5. สตรีมีครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนตรวจ
6. สตรีที่มีประจําเดือน งดตรวจปัสสาวะและงดตรวจมะเร็งปากมดลูกควรตรวจหลังประจําเดือนหมดอย่างน้อย 7 วัน

 


ราคา : 1,200 บาท 999 บาท
จำนวน + -