หน้าแรก >> โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

กิจกรรมเริ่มวันที่ 08/02/2023 - 16/01/2024

ตรวจได้ทันที
ไม่ต้องฉีดสารทึบแสง ใช้ปริมาณรังสีน้อย
สามารถพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

ใคร ควรเข้ารับการตรวจ

LOW-DOSE CT-06.jpg (3.87 MB)


ราคา : 7,500 บาท 4,200 บาท
จำนวน + -