หน้าแรก >> โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

กิจกรรมเริ่มวันที่ 17/01/2024 - 01/01/2025

 

เริ่มต้นได้วันนี้ การวางแผนดูแลสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรคในอนาคต

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่สุขภาพเริ่มถดถอย ผู้สูงอายุต้องไม่ละเลยเรื่องการตรวจสุขภาพ

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

รายการตรวจในโปรเเกรม

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจการทำงานของไต (BUN+Creatinine+UA)
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดอาหาร) (FBS)
4. ตรวจระดับไขมันในเลือด
(Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
5. ตรวจการทำงานของตับ (ASTหรือSGOT,ALPหรือAlk)
6. ตรวจความหนาแน่นของมวลในกระดูก (BMD)
7. การตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด ( ABI )
8. ตรวจสุขภาพฟัน + ขุดหินปูน
9. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
10. ตรวจคลื่นความถี่ี่หัวใจ (Echo)

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. กรณี ต้องการซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเจาะลึกเฉพาะทางราคาพิเศษ จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมหลักก่อนเท่านั้น
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. โปรแกรมดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการตามสาขาที่ท่านเลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
5.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้ารับบริการได้ที่
• ศูนย์ตรวจสุขภาพ เบอร์ 11 ชั้น 1 ตึกพีเมียร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
☎️ โทร. 053-200-002 ต่อ 2187

ราคา : 12,000 บาท 8,100 บาท
จำนวน + -