หน้าแรก >> แพ็กเกจกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็ก ชุด A

แพ็กเกจกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็ก ชุด A

กิจกรรมเริ่มวันที่ 23/11/2023 - 30/09/2023

แพ็กเกจกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็ก ชุด A  กระตุ้นพัฒนาการ 5 ครั้ง

กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็ก เป็นกิจกรรมที่ให้ การส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา
และให้การฟื้นฟู สมรรถภาพในด้านต่างๆ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการ
ทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง

แพ็กเกจการกระตุ้นพัฒนาการ ครอบคลุมการส่งเสริมพัฒนาการดังนี้

การกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดเล็ก
การปรับระบบการรับความรู้สึก เพิ่มทักษะการรับรู้และการเข้าใจ
เพิ่มสมาธิและช่วงความสนใจ การพัฒนาทักษะการเขียน
การกระตุ้นการกลืน การเคี้ยวและการดูด ส่งเสริมการดูแลตนเองและกิจวัตรประจำวัน


01.jpg (137 KB)


ราคา : 3,500 บาท 3,000 บาท
จำนวน + -