หน้าแรก >> วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

กิจกรรมเริ่มวันที่ 17/01/2024 - 01/01/2025

EV71WEB.jpg (357 KB)

ข้อมูลของวัคซีน

1. สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี (ไม่ควรเกิน 6 ปีบริบูรณ์)
2. เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย
3. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อขนาด 0.5 มิลลิลิตร
4. ควร ฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม เว้นห่างกัน 1 เดือน
5. แม้เคยติดเชื้อมาแล้ว หรือ ฉีด 1 เข็ม แล้วติดเชื้อยังแนะนำฉีดให้ครบทั้ง 2 เข็ม
6. ยังไม่มีข้อมูลความจำเป็นในการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3


ราคา : 3,300 บาท 2,990 บาท
จำนวน + -