หน้าแรก >> โปรเเกรมประเมินพัฒนา สำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี

โปรเเกรมประเมินพัฒนา สำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี

กิจกรรมเริ่มวันที่ 17/01/2024 - 01/01/2025

รายการการประเมิน

- แบบประเมินการบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึก (Clinical Observation for Evaluation; sensory integration)

-แบบประเมินการตอบสนองของการทำงานระบบประสาทรับความรู้สึก (sensory profile)

-แบบทดสอบความคิด ความจำ การเรียนรู้ และรับรู้ภาพ (Cognition and Perception skills)

-แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้น

 

ประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด โดยใช้แบบประเมินทางกิจกรรมบำบัด และให้คำแนะนำ สอนการกระตุ้นพัฒนาการโดย นักกิจกรรมบำบัด


ราคา : 1,000 บาท 800 บาท
จำนวน + -