หน้าแรก >> โปรเเกรมประเมินพัฒนา สำหรับเด็ก อายุ 0-6 ปี

โปรเเกรมประเมินพัฒนา สำหรับเด็ก อายุ 0-6 ปี

กิจกรรมเริ่มวันที่ 17/01/2024 - 01/02/2025

รายการแบบประเมิน

1.แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver 2(ประเมินพัฒนาการ 4 ด้านหลัก ได้แก่ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่, ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว, ด้านภาษา, ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง)

2.แบบประเมินการตอบสนองของระบบประสาท

3.แบบประเมินการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก

 

ประเมินพัฒนาการอย่างละเอียด โดยใช้แบบประเมินทางกิจกรรมบำบัด และให้คำแนะนำ สอนการกระตุ้นพัฒนาการโดย นักกิจกรรมบำบัด


ราคา : 500 บาท 300 บาท
จำนวน + -