แพ็กเก็จและโปรโมชั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

29
Mar 2021

ตรวจประเมิน ISO 9001:2015

ทีมคุณภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอยินดีต้อนรับ อาจารย์ สุนิศา สายสุทธิ์ และทีมผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 อ่านเพิ่มเติม

24
Mar 2021

โครงการปันน้ำใจ ให้ความรู้ สู่การพัฒนาบุคลากร จัดโดย FWD

อ่านเพิ่มเติม

17
Mar 2021

การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจคนหางาน ที่จะไปทำงานต่างประเทศ ตามม อ่านเพิ่มเติม

สาระน่ารู้

บริการของโรงพยาบาล


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


ห้องพักสำหรับผู้ป่วย


บริการสิทธิการรักษา


คลินิคเครือข่าย