แพ็กเก็จและโปรโมชั่น

ข่าวสารและกิจกรรม

25
Aug 2021

บริการวัคซีนทางเลือก

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก  วัคซีนซิโนฟาร์ม โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดรับจองวัคซีนท อ่านเพิ่มเติม

26
May 2021

สำรวจความต้องการ วัคซีนป้องกันโรค COVID-19

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอขอสำรวจความต้องการ วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ว่าท่านมีความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคCOVID อ่านเพิ่มเติม

12
May 2021

ลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด 19

โรงพยาบาลเชียงใมห่ใกล้หมอ เปิดให้บริการ จองคิวฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 โดย ไม่มีค่าใช่จ่าย  สำห อ่านเพิ่มเติม

สาระน่ารู้

บริการของโรงพยาบาล


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


ห้องพักสำหรับผู้ป่วย


บริการสิทธิการรักษา


คลินิคเครือข่าย