หน้าแรก >> ร่วมงานกับเรา

รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา ดังนี้
*1. เภสัชกร(Full Time / Part time) จำนวน 6 อัตรา
*2. แพทย์อายุรกรรม(Full Time/ Part Time) จำนวน 2 อัตรา
*3. แพทย์ทั่วไป (GP) จำนวน 2 อัตรา
*4. โสตศอนาสิกวอทย์ จำนวน 1 อัตรา
*5. วิสัญญีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
*6. สูตินรีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
*7. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 1 อัตรา
*8. แพทย์ออโธปิดิกส์ จำนวน 1 อัตรา
*9. UR Nures จำนวน 1 อัตรา
*10. พยาบาลวิชาชีพ และบุรุษพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
*11. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA) หลักสูตร 6 เดือน จำนวน 3 อัตรา
*12. พยาบาลผู้ป่วยใน จำนวน 5 อัตรา
*13. พยาบาลอภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU)  จำนวน 1 อัตรา
*14. พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
*15. พยาบาลห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา
*16. ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
*17. เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง จำนวน 1 อัตรา
*18. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
                                                    *ตำแหน่งที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
   
 ระดับหัวหน้างาน 
1. หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าอาคารสถานที่  จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้จัดการศูนย์อาหาร จำนวน 1 อัตรา
   
   
 เจ้าหน้าที่ทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 2 อัตรา
2. เลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและฝึกอบรม) จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่คลังยา จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยเสริฟ จำนวน 2 อัตรา
7. แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา
   
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2562

 


(1 กม.จากสี่แยกสนามบิน ก่อนถึงโลตัสหางดง) ขยายกิจการและเปิดอาคารใหม่ 

หมายเหตุ : สวัสดิการ โบนัส,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลด่ารักษาพยาบาล,เงินกู้สวัสดิการ ฯลฯ
สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งประวัติมาที่ แผนกบุคคลและธุรการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โทร 053-200002 ต่อ 1514 อีเมล: hr_klaimor@hotmail.com

เอกสารที่จะต้องเตรียม

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน  สำเนา จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนา จำนวน 2 ชุด
4. วุฒิการศึกษา    สำเนา จำนวน 2 ชุด
5. ใบประกอบวิชาชีพ  สำเนา จำนวน 2 ชุด
6. เอกสารผ่านงาน (ถ้ามี)  สำเนา จำนวน 2 ชุด