หน้าแรก >> ร่วมงานกับเรา

รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา ดังนี้
*1. เภสัชกร(Full Time / Part time) จำนวน 6 อัตรา
*2. แพทย์อายุรกรรม(Full Time/ Part Time) จำนวน 2 อัตรา
*3. แพทย์เวชปฏิบัติ  จำนวน 1 อัตรา
*4. แพทย์โสตศอนาสิก จำนวน 1 อัตรา
*5. วิสัญญีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
*6. สูตินรีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
*7. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 1 อัตรา
*8. แพทย์ออโธปิดิกส์ จำนวน 1 อัตรา
*9. ทันตแพทย์ (ประจำที่รพ.ลำพูน) จำนวน 1 อัตรา
*10. รังสีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
*11. UR Nures จำนวน 1 อัตรา
*12. พยาบาลห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา
*13. พยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) จำนวน 5 อัตรา
*14. พยาบาลอภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU)  จำนวน 1 อัตรา
*15. พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ER) จำนวน 2 อัตรา
*16. พยาบาลห้องคลอด (LR) จำนวน 1 อัตรา
*17. พยาบาลOPD จำนวน 3 อัตรา
*18. พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
*19. พยาบาลวิสัญญี จำนวน 1 อัตรา
*20. เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง จำนวน 1 อัตรา
*21. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
22. ผู้ช่วยห้องผ่าตัด จำนวน 2 อัตรา
23. ผู้ช่วยห้องคลอด จำนวน 1 อัตรา
24. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
                                                    *ตำแหน่งที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
   
 ระดับหัวหน้างาน 
1.  หัวหน้าแผนกบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าอาคารสถานที่  จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้จัดการศูนย์อาหาร จำนวน 1 อัตรา
4. หัวหน้าแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
5. หัวหน้าช่างซ่อมบำรุ่ง จำนวน 1 อัตรา
   
 เจ้าหน้าที่ทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
3. Digital Marketing จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
   
   
   
   
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

 


(1 กม.จากสี่แยกสนามบิน ก่อนถึงโลตัสหางดง) ขยายกิจการและเปิดอาคารใหม่ 

หมายเหตุ : สวัสดิการ โบนัส,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลด่ารักษาพยาบาล,เงินกู้สวัสดิการ ฯลฯ
สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งประวัติมาที่ แผนกบุคคลและธุรการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โทร 053-200002 ต่อ 1514 อีเมล: hr_klaimor@hotmail.com

เอกสารที่จะต้องเตรียม

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน  สำเนา จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนา จำนวน 2 ชุด
4. วุฒิการศึกษา    สำเนา จำนวน 2 ชุด
5. ใบประกอบวิชาชีพ  สำเนา จำนวน 2 ชุด
6. เอกสารผ่านงาน (ถ้ามี)  สำเนา จำนวน 2 ชุด
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  สำเนา จำนวน 2 ชุด