หน้าแรก >> ร่วมงานกับเรา

รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา ดังนี้
 **ตำแหน่งที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
**1. เภสัชกร(Full Time / Part time) จำนวน 6 อัตรา
**2. แพทย์อายุรกรรม(Full Time/ Part Time) จำนวน 2 อัตรา
**3. แพทย์ทั่วไป (GP) จำนวน 2 อัตรา
**4. วิสัญญีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
**5. ทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
**6. พยาบาลวิชาชีพ และบุรุษพยาบาล จำนวน 6 อัตรา
**7. ผู้ช่วยพยาบาล(PN)หลักสูตร 1 ปี จำนวน 3 อัตรา
**8. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA) หลักสูตร 6 เดือน จำนวน 3 อัตรา
**9. พยาบาลอภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU)  จำนวน 3 อัตรา
**10. พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน จำนวน 3 อัตรา
**11. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
**12. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
**13. ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา
**14. นักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
   
 ระดับหัวหน้างาน 
1. หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าแม่บ้าน/พ่อบ้าน จำนวน 1 อัตรา
   
 เจ้าหน้าที่ทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
3. พ่อครัว/แม่ครัว (กุ๊ก) จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่นำส่ง จำนวน 1 อัตรา
5. แม่บ้าน/พ่อบ้าน จำนวน 1 อัตรา
   
ประกาศวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

 


(1 กม.จากสี่แยกสนามบิน ก่อนถึงโลตัสหางดง) ขยายกิจการและเปิดอาคารใหม่ 

หมายเหตุ : ตำแหน่งที่ 1-4 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ สวัสดิการ โบนัส,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลด่ารักษาพยาบาล,เงินกู้สวัสดิการ ฯลฯ
สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งประวัติมาที่ แผนกบุคคลและธุรการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โทร 053-200002 ต่อ 1514 อีเมล: hr_klaimor@hotmail.com

เอกสารที่จะต้องเตรียม

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน  สำเนา จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนา จำนวน 2 ชุด
4. วุฒิการศึกษา    สำเนา จำนวน 2 ชุด
5. ใบประกอบวิชาชีพ  สำเนา จำนวน 2 ชุด
6. เอกสารผ่านงาน (ถ้ามี)  สำเนา จำนวน 2 ชุด