หน้าแรก >> ร่วมงานกับเรา

รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา ดังนี้
*1. เภสัชกร(Full Time / Part time) จำนวน 1 อัตรา
*2. อายุรแพทย์(Full Time/ Part Time) จำนวน 2 อัตรา
*3. กุมารแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
*4. แพทย์เวชปฏิบัติ  จำนวน 1 อัตรา
*5. แพทย์โสตศอนาสิก จำนวน 1 อัตรา
*6. วิสัญญีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
*7. สูตินรีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
*8. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 1 อัตรา
*9. แพทย์ออโธปิดิกส์ จำนวน 1 อัตรา
*10. รังสีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
*11  นักรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
*12. พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ER) จำนวน 1 อัตรา
*13. พยาบาลLR จำนวน 1 อัตรา
*14. พยาบาลICU จำนวน 5 อัตรา
*15.พยาบาลวิสัญญี  จำนวน 1 อัตรา
*16. ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา
*17. ผู้ช่วยนักรังษีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
*18. ผู้ช่วยพยาบาลห้องคลอด จำนวน 2 อัตรา
   
   
                                                    *ตำแหน่งที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
   
 ระดับหัวหน้างาน 
1.  หัวหน้าแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
   
   
 เจ้าหน้าที่ทั่วไป
1. เจ้าหน้าที่สโตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหาและฝึกอบรม ด่วน*** จำนวน 1 อัตรา
3. เลขานุการ จำนวน 2 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ  จำนวน 1 อัตรา
   
   
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2563

 


(1 กม.จากสี่แยกสนามบิน ก่อนถึงโลตัสหางดง) ขยายกิจการและเปิดอาคารใหม่ 

หมายเหตุ : สวัสดิการ โบนัส,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลด่ารักษาพยาบาล,เงินกู้สวัสดิการ ฯลฯ
สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือ ส่งประวัติมาที่ แผนกบุคคลและธุรการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โทร 053-200002 ต่อ 1514 อีเมล: hr_klaimor@hotmail.com

เอกสารที่จะต้องเตรียม

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน  สำเนา จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนา จำนวน 2 ชุด
4. วุฒิการศึกษา    สำเนา จำนวน 2 ชุด
5. ใบประกอบวิชาชีพ  สำเนา จำนวน 2 ชุด
6. เอกสารผ่านงาน (ถ้ามี)  สำเนา จำนวน 2 ชุด
7. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  สำเนา จำนวน 2 ชุด