ข่าวสารใกล้หมอ
  คลอดไม่เจ็บ
nursery

คลอดไม่เจ็บ

การคลอดไม่เจ็บ เป็นการทำหัตถการอย่างยากมีความเสี่ยงสูงจึงจำเป็นต้องดูแลโดยทีมสูติแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ที่มีประสบการณ์เท่านั้น
อ่านต่อ

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ
nursery

การตรวจสุขภาพสำคัญแค่ไหน..

แม้ว่าคุณจะดูแลสุขภาพของคุณอย่างเต็มที่แล้ว อย่างไรก็ตามควรตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแห่งสถานพยาบาลทั่วไป
อ่านต่อ

  สื่อเพื่อการดูแลสุขภาพ
  แนะนำโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
  ทันตกรรม
nursery

สุขภาพฟันที่ดี

// ฟันที่ขาวสะอาดปราศจากคราบ // เหงือกที่ยึดติดกับฟันอย่างแข็งแรง // ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากเกิดขึ้นเป็นประจำนประจำ
อ่านต่อ