หน้าแรก >> ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ประกันตนรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

xsl545.jpg (256 KB)

* รายการตรวจสุขภาพ ของแต่ละท่าน จะตรวจตามได้ ตามสิทธิ์ที่เช็คในระบบประกันสังคม

โปรดโทรสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสถานะของท่าน ก่อนการตรวจสุขภาพ

(รายการตรวจบางรายการจะมีระยะห่างในการตรวจต่างกัน เช่น ตรวจไขมันในเส้นเลือดได้ 1 ครั้งต่อ5ปี)

เปิดบริการทุกวัน 8:00-17:00 น. ติดต่อที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ตึกใหม่ ชั้น 1

สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมาย โทร 053-200002 ต่อ 2187,2188

den.jpg (210 KB)

*การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี 

เวลาทำการคลินิกทันตกรรมตึกเก่า
จันทร์,อังคาร,พุธ,ศุกร์ เวลา 08:00-19:00 น.
พฤหัสบดี,เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น.
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมาย โทร 053 200 002 ต่อ1718