หน้าแรก >> ศัลยกรรมทั่วไป และผ่าตัด

ศัลยกรรมทั่วไป และผ่าตัด

แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัด ได้แก่

ศัลยกรรมทั่วไป

S00.jpg (44 KB)

ออร์โธปีดิคส์เด็ก

S02.jpg (19 KB)

ออร์โธปีดิกส์การกีฬา

S03.jpg (28 KB)

ผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง

S04.jpg (54 KB)

ศัลยกรรมมือ มือเสื่อม

S05.jpg (33 KB)

กระดูกสันหลัง

S06.jpg (24 KB)

อุบัติเหตุ

S07.jpg (36 KB)

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

S08.jpg (26 KB)

ศัลยกรรมตกแต่ง

S01.jpg (41 KB)

ศัลยกรรมช่องท้อง

S10.jpg (24 KB)

ศัลยกรรมหลอดเลือด

S11.jpg (49 KB)

ศัลยกรรมดวงตา

S12.jpg (58 KB)

 

 

etc11.jpg (1.13 MB)a2.jpg (204 KB)

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ให้บริการดูแลรักษา โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อมุ่งเน้นการให้การรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐาน มีบริการทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และยังบริการให้คำปรึกษาแนะนำในทุกๆด้านของการดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพของคุณและครอบครัวอย่างครบถ้วน