หน้าแรก >> ศูนย์เอกซเรย์

ศูนย์เอกซเรย์

ศูนย์เอกซเรย์

"เอกซเรย์"ช่วยให้เรามองเห็นโรคภัยต่าง ๆ ที่ไม่ปรากฏให้เราเห็นผ่านสายตา บางโรคอาจเป็นไม่แสดงอาการ หรือการที่เรามีอาการเจ็บปวดในร่างกาย 

บริการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุโรคด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) มีระบบความปลอดภัยเพื่อดูแลผู้รับบริการขณะตรวจ ด้วยเครื่องตรวจที่ทันสมัยทำให้ผู้ป่วยไม่อึดอัดเวลาตรวจ และลดระยะเวลาในการตรวจ ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้รวดเร็ว

 

อุปกรณ์ในการตรวจหาโรค

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan (Computed Tomography) บริการตรวจวินิจฉัยโดยทีมรังสีแพทย์และนักรังสีเทคนิคที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือและโปรแกรมการตรวจที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการตรวจทั้งร่างกาย ตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจ ตรวจความผิดปกติของสมองและหลอดเลือดสมอง ตรวจไต ตรวจกระดูก ปอด ต่อมไทรอยด์ ตับ สถานที่ภายในสะอาด สะดวกสบาย

เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป Digital Auto Stitching X-Ray สามารถตรวจระบบโครงกระดูกได้ทั้งร่างกาย ภายในภาพเดียว ทำให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

เครื่องอัลตร้าซาวด์ (Doppler Ultrasound) มีหัวตรวจรุ่นใหม่ที่สามารถตรวจได้ในมุมกว้าง เก็บรายละเอียดได้ชัดเจน ทำโดยแพทย์เฉพาะทางด้านรังสี นิยมใช้ในการตรวจหา ความผิดปกติของช่องท้องส่วนบนหรือส่วนล่าง อัลตร้าซาวด์เต้านม อัลตร้าซาวด์ระบบไหลเวียนหลอดเลือด และยังมี Application ต่างๆ ที่ทันสมัยเช่น การโหลดภาพถ่ายจุดที่พบความผิดปกติจากมือถือผ่าน Application เข้าเครื่องอัลตราซาวด์ เพื่อช่วยให้แพทย์ระบุตำแหน่งได้อย่างชัดเจน แม่นยำ

เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก(Bone Mineral Density & Whole Body Scan) เป็นเครื่องที่นอกจากจะตรวจวัดความหนาแน่นกระดูกได้ทุกส่วนในร่างกายแล้ว ยังเป็นเครื่องที่สามารถวัดหาส่วนประกอบของ น้ำ ไขมัน กล้ามเนื้อ ในร่างกายได้ ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพด้านความงามและการชะลอวัยได้

เครื่องเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAPHY) เป็นเครื่องเอกซเรย์ชนิดพิเศษ ที่ใช้ตรวจเต้านมโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องแมมโมแกรมชนิดใช้ฟิล์ม  ใช้ตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น ทั้งนี้จะมีการตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านมร่วมด้วย  เพื่อนำผลการตรวจทั้งสองมาพิจารณาประกอบกัน  ทำให้การวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

 

เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัยและนักรังสีเทคนิคที่มีประสบการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ ทั้งในด้านการตรวจที่แม่นยำมีประสิทธิภาพ และในด้านของความปลอดภัยจากรังสี


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- CT Scan