หน้าแรก >> ศูนย์โรคตา

ศูนย์โรคตา

time-eye.jpg (86 KB)

ดวงตามีค่าต่อชีวิต เมื่อตามีอาการผิดปกติ ควรรีบให้แพทย์ตรวจรักษา

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางสายตาสำหรับผู้ป่วยเพศ ทุกวัย เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญจึงควรได้รับการดูแลด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เราพร้อมให้คำแนะนำและดูแลดวงตาของท่าน โดยทีมจักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์
ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการรักษาและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย

การรักษา

การเลือกวิธีรักษาวิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค โดยอยู่ในดุลยพินิจของ
จักษุแพทย์ผู้รักษาว่าใช้วิธีใด จึงจะได้ผลดีที่สุดต่อผู้ป่วย เมื่อตาข้างที่เป็นต้อหินได้รับการรักษาแล้ว
แพทย์จะแนะนําให้ผู้ป่วย ทําการป้องกันตาอีกข้างหนึ่งไม่ให้เป็นด้วย เนื่องจากต้อหินมักเป็นกับตาทั้ง
สองข้าง การป้องกันทําได้โดย หยอดตา ยิงแสงเลเซอร์ หรือผ่าตัด เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่ง
เป็นต้อหินแล้วค่อยมารักษาสายตาที่เสียไปแล้วมักไม่กลับคืนมา การป้องกันนั้นเป็นเพียงแต่ควบคุม
ความดันลูกตาให้เป็นปกติ ทําให้สายตาไม่เสียไปมากกว่าที่ได้เสียไปแล้ว

 

เวลาเปิดทำการ :

วันอังคารและวันพฤหัสบดี  เวลา 8.00 - 12.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติ่ม 053-200002 ต่อ 12