หน้าแรก >> ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารความรู้ เกี่ยวกับโรคตา 

eye01.jpg (93 KB)

เรื่อง กระจกตาดำถลอก

eye01.jpg (93 KB)

เรื่อง ต้อกระจก

eye01.jpg (93 KB)

เรื่อง ต้อลม-ต้อเนื้อ

eye01.jpg (93 KB)

เรื่อง ต้อหิน

eye01.jpg (93 KB)

เรื่อง ตากุ้งยิง

eye01.jpg (93 KB)

เรื่อง ตาแดง

eye01.jpg (93 KB)

เรื่อง น้ำวุ้นลูกตาเสื่อม

eye01.jpg (93 KB)

เรื่อง โรคเบาหวานทำให้ตาบอด

eye01.jpg (93 KB)

เรื่อง เบาหวานเข้าจอประสาทตา

eye01.jpg (93 KB)

 เรื่อง โรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม

eye01.jpg (93 KB)

เรื่อง ม่านตาอักเสบ

eye01.jpg (93 KB)

เรื่อง สายตาผู้สูงอายุ

 

เอกสารความรู้ เรื่องรอบตัว

OG2OH50.jpg (4.63 MB)

การดูแลหลังถอดฟัน

127403727.jpg (88 KB)

แป้งฝุ่นเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

189073-OXJWI0-586.jpg (7.65 MB)

สมาธิสั้น ในเด็ก

AC7.jpg (3.65 MB)

ฝังเข็ม ช่วยอะไร...

 

เอกสารโปรแกรมการรักษาของโรงพยาบาล

1828.jpg (5.10 MB)

โปรแกรมคลอด รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ ปี 2563

ONB6TC0.jpg (12.00 MB)

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคทางสมอง