หน้าแรก >> ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพ มีโปรแกรมการตรวจหลากหลายที่เหมาะ ตามช่วงอายุหรือสุขภาพของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว นอกจากการตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ แล้วยังให้คำแนะนำในการดูแลตนเองและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีอีกด้วย 

ด้วยโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ละเอียด ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องและแม่นยำ  ช่วยให้ผู้รับบริการดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น และได้รับการรักษาหากเป็นโรค ได้เร็วขึ้ร ทำให้มีโอกาสหายขาดจากโรคที่เป็นได้  

 

ศูนย์บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร บริการให้คุณได้รับความสะดวกและรวดเร็ว จัดทำเป็นลักษณะการบริการจุดเดียว (One stop service) 

 

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ