หน้าแรก >> ตารางออกตรวจแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์ สูติ - นรีเวช
  เวลาที่ออกตรวจ หมายเหตุ

D01.jpg (475 KB)

ผศ.นพ.ศยาม เวศกิจกุล

วันจันทร์ 9:00 - 12:00  
วันอังคาร 9:00 - 12:00 , 17:00 - 19:00  
วันพุธ 13:00 - 16:00  
วันพฤหัสบดี 17:00 - 19:00  
วันศุกร์ 9:00 - 12:00  
วันเสาร์ 9:00 - 12:00  
วันอาทิตย์ 9:00 - 12:00  
  เวลาที่ออกตรวจ หมายเหตุ

D02.jpg (311 KB)

พญ.ญาดา ทองอยู่

วันพุธ 17:00 - 20:00 ออกตรวจเฉพาะ
ครึ่งเดือนแรก / วันคี่
วันเสาร์ 13:00 - 16:00
  เวลาที่ออกตรวจ หมายเหตุ

D03.jpg (380 KB)

พญ. ชลธิชา ตานา

วันพุธ 17:00 - 20:00 ออกตรวจเฉพาะ
ครึ่งเดือนหลัง / วันคี่
วันเสาร์ 13:00 - 16:00
  เวลาที่ออกตรวจ หมายเหตุ

D04.jpg (202 KB)

พญ. อทิตตา เรืองแสน

วันเสาร์ 09:00 - 12:00  

 

ตารางออกตรวจแพทย์คลินิกเด็กทั่วไป
  เวลาที่ออกตรวจ หมายเหตุ

D05.jpg (522 KB)

พญ.นรีลักขณ์ พิทักษ์ดำรง

วันจันทร์ 9:00 - 17:00  
วันอังคาร 9:00 - 17:00  
วันพุธ 9:00 - 17:00  
วันพฤหัสบดี 9:00 - 17:00  
วันศุกร์ 9:00 - 17:00  
วันเสาร์ 9:00 - 15:00  
วันอาทิตย์ 9:00 - 12:00  
  เวลาที่ออกตรวจ หมายเหตุ

D06.jpg (521 KB)พญ.เพ็ญพักตร์ รัตนะรังรอง

วันศุกร์ 09:00 - 12:00  
  เวลาที่ออกตรวจ หมายเหตุ

D07.jpg (100 KB)

พญ.พนิดา คณาพันธ์

วันจันทร์ 09:00 - 12:00 ออกตรวจเฉพาะที่แผนกบัตรทอง