หน้าแรก >> สาธารณสุขเพื่อชุมชน

สาธารณสุขเพื่อชุมชน

หน้าที่หลักของเรา

S__30433352.jpg (409 KB) การตรวจคัดกรอกผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษา
241182.jpg (266 KB) ออกพื้นที่ตรวจสุขภาพในชุมชน โดยทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
S__30474333.jpg (335 KB) ให้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน
247928.jpg (258 KB) ประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
holding-hands_1112-1467.jpg (37 KB) ให้บริการฉีดวัคซีนในเด็ก ที่ในเขตที่รพ.รับผิดชอบ 
81833572_2862451203794601_8349216492696371200_o.jpg (319 KB) รวมกิจกรรมกับทางชุมชน

 

เราขอเป็นส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็นลง 

 

เวลาเปิดทำการ :

วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.00 - 16.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติ่ม 053-200002 ต่อ 1798