หน้าแรก >> ตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด-19 สำหรับเด็ก 1-15 ปี

ตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด-19 สำหรับเด็ก 1-15 ปี

กิจกรรมเริ่มวันที่ 29/08/2022 - 30/11/2023

อาการแบบไหน ที่ควรตรวจสุขภาพหลังติดโควิด 

รวมไปถึง ผู้ป่วยบางกลุ่ม  ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน ผู้ที่มีอาการรุนแรงขณะติดเชื้อ เชื้อลงปอด ผู้ที่มีโรคประจำตัว เพื่อตรวจหาภาวะแทรกซ้อน ตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด

01.jpg (332 KB)

รายการตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด - 19 สำหรับเด็กอายุ 1- 15 ปี

  • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์

  • ตรวจเอ็กซ์เรย์ปอดและหัวใจ

  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

  • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด

  • ตรวจหาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง

  • ตรวจดูภาวะการอักเสบ การติดเชื้อในร่างกาย

  • ตรวจการทำงานของไต

  • ตรวจการทำงานของตับ

  • ตรวจปัสสาวะ

 

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้สำหรับเด็กอายุ 1-15 ปี ที่เคยติดเชื้อโควิด และหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการพยาบาลแล้ว


ราคา : 1,950 บาท 1,660 บาท
จำนวน + -