หน้าแรก >> ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567

Jun
01
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2567

เพื่อลดอัตราป่วย ลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงลดการเสียชีวิต ทางรพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ ร่วมกับทาง สสปช.
ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่มีค่าบริการ สำหรับประชาชนชาวไทยทุกสิทธิ์


ไข้หวัดใหญ่ 67-03.jpg (2.59 MB)

ภายใต้เงื่อนไข 7กลุ่มเสี่ยง ต่อไปนี้

1. เด็ก อายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
2. หญิงตั้งครรภ์ ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน
3. ผู้ที่อายุ มากกว่า 65 ปี
4. โรคธาลัสซีเมีย หรือ ผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
5. โรคอ้วน หรือ ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัม/ตรม.
6. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
7. ผู้ป่วย ทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรัง สำคัญ 7 โรค ( โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ ไตวาย เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด )

ติดต่อ นัดหมายขอรับวัคซีนล่วงหน้า  ได้ที่แผนกบัตรทอง ตึกเก่า ชั้น 1 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. *รับจำนวนจำกัด 50 ราย/วัน
วันที่ให้บริการวัคซีน วันที่ต่อไปนี้ 

โดยเข้ารับวัคซีนที่ บริเวณชั้น 2 ตึกเก่า ตรงข้ามห้องฝ่ายการพยาบาล เวลา 9:00 - 12:00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชนของผู้รับบริการ

 

พิเศษ สำหรับผู้รับบริการทุกท่าน รับบริการเพิ่มในวันที่รับวัคซีน

- การตรวจเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (อายุ 50-70ปี  รับบริการได้ 1ครั้ง/2ปี)

- การตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้า (อายุ 15-59ปี รับบริการได้ ปีละ1ครั้ง) 

 


โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 061 270 8080