หน้าแรก >> วัคซีนไข้เลือดออก

Sep
25
วัคซีนไข้เลือดออก

วัคซีนไข้เลือดออก-02.jpg (3.31 MB)

การเข้ารับวัคซีน

ประสิทธิภาพของวัคซีน

อาการข้างเคียงที่พบได้หลังฉีด พบได้เหมือนการฉีดวัคซีนมั่วไปและสามารถหายได้เองอาทิเช่น ปวดบริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย ไข้