หน้าแรก >> โปรแกรมตรวจราคาพิเศษ ในเดือนของคุณแม่

Aug
03
โปรแกรมตรวจราคาพิเศษ ในเดือนของคุณแม่

โปรแกรมตรวจราคาพิเศษในเดือนสิงหาคม ปี 2566

เนื่องในเดือนของคุณแม่ ทางรพ.ได้จัดโปรแกรมสำหรับคุณแม่ และผู้ที่รักสุขภาพ 

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ + ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ราคา 1990 บาท

ประกอบด้วยรายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
5. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)
6. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
7. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
9. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
10. ตรวจการหาโรคเก๊าท์ (Uric acid)
11. (ญ) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear หรือ Pap Test)
      (ช) ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic-Specific Antigen)
12. ตรวจสุขภาพฟัน

 

2. โปรแกรมตรวจสุขภาพ + ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ราคา 3,650 บาท

ประกอบด้วยรายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)

8. ตรวจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram+U/S Berast)


พิเศษ เพียงท่านซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ ที่ร่วมโปรโมชั่น รับฟรี บัตรสมาชิกพรีเมียร์ รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ 

โดยลวดลายบนบัตร จะเป็นรูปที่ทางลูกค้าจัดส่งให้รพ.ทำการจัดพิมพ์

สิทธิประโยชน์ ของบัตรสมาชิกพรีเมียร์

1. กรุณาแสดงบัตรเพื่อรับสิทธิพิเศษทุกครั้ง
Please show your premier membership card at check in.
2. รับสิทธิส่วนลดค่าห้องพัก 20% (ผู้ป่วย)
Get discounts of 20% (IPD Room)
3. รับสิทธิส่วนลดค่ายา 5% (ผู้ป่วยนอก)
Get discounts of 5% (OPD Medicine)
4. รับสิทธิส่วนลดค่ายา 10% (ผู้ป่วยใน)
Get discounts of 10% (IPD Mediscine)
5. บัตรนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น
Premier membership card can use only the person name on the cardipsum