หน้าแรก >> โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก 6-15 ปี

Apr
12
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก 6-15 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก

CHECK UP FOR KIDS

พื้นฐานการมีสุขภาพดีปลอดภัยจากโรค ที่ไม่ควรละเลย เพื่อให้ลูกรักเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต

ดังนั้น ผู้ปกครองไม่ควรละเลยในการพาลูกน้อยมาตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตรวจสุขภาพเด็ก-01.jpg (3.66 MB)

รายการตรวจ สำหรับเด็กทั่วไป สำหรับเด็กอ้วน
ตรวจสุขภาพโดยกุมารแพทย์
ค่าดัชนีมวลกาย
ตรวจวัดความยาวของขาทั้ง 2 ข้าง
ตรวจวัดการมองเห็นเบื้องต้น และ ตาบอดสี
ตรวจสุขภาพในช่องปาก
ตรวจสมรรถภาพการได้ยินของหู
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
ตรวจปัสสาวะ
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT,SGPT)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
   
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
ตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด
ตรวจหากรุ๊ปเลือด
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH,FT3,FT4)
ตรวจหาภาวะธาลัสซีเมีย (BETA THAL + HbE)
   

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว

2. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. ให้เด็ก งดน้ำ และอาหาร ก่อนตรวจ 8 ชั่วโมง

5. หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ 

 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- แพ็คเก็จไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมายล่วงหน้า แผนกแม่และเด็ก ตึกใหม่ ชั้น 2 โทร 053200002 ต่อ2281