หน้าแรก >> โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง หู คอ จมูก

Apr
05
โปรแกรมคัดกรองมะเร็ง หู คอ จมูก

01.jpg (161 KB)

ส่วนใหญ่คนไทยเป็นมะเร็งทางช่องปากและทางเดินอาหาร จนถึงมะเร็งทางเดินหายใจ ไล่ไปตั้งแต่จมูก คอ ปาก กล่องเสียง หลอดอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทย เช่น กินเหล้า สูบบุหรี่ เคี้ยวหมาก ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้

อาการที่บ่งชี้ว่า อาจเป็นมะเร็ง

- มีแผลเรื้อรังในช่องปากไม่หาย
- มีก้อนเกิดขึ้น หรือต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอโต
- มีอาการที่เกี่ยวกับการกินอาหาร เช่น กลืนลำบาก กลืนเจ็บ กลืนติดคอ
- หายใจลำบาก/เหนื่อย เสียงแหบ

ถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบมาพบแพทย์ เพื่อคัดกรอง หาสาเหตุ และรักษาได้ทัน

มะเร็งไม่ใช่โรคที่เจอยาก แต่ส่วนมากมักจะมาพบหมอช้า กว่าจะมามะเร็งก็จะลุกลามในระยะที่สามหรือสี่ไปแล้ว

 

รายการตรวจ

1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทาง (Physical Exam)

2. ตรวจสุขภาพหูชั้นนอก+เยื่อแก้วหู (Otoscopy)

3. ส่องกล้องดูโพรงจมูกและหลังโพรงจมูก (Endoscopy: nasal and posterior nasal cavity)

4. ส่องกล้องตรวจคอหอยและกล่องเสียง (Endoscopy: Examine the pharynx and larynx)

 

สนใจ buy.png (7 KB) 

ในราคา 1499 บาท

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- แพ็คเก็จไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามเพิ่มเติม / นัดหมายการตรวจ โทร 053 200 002 ต่อ 12