หน้าแรก >> บริการฉีดวัคซีน MODERNA แบบ Walk in

Sep
06
บริการฉีดวัคซีน MODERNA แบบ Walk in

โมเดอร์นา922.jpg (362 KB)

วัคซีนโมเดอร์นา

Walk in ได้เลย (ตามวันเวลาที่กำหนด)
เฉพาะวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 13.30 - 15.00 น.
เริ่มตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน ถึง 21 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น
 
 รายละเอียดและเงื่อนไขการรับวัคซีนโมเดอร์นา แบบเต็มโดส ( 100 ไมโครกรัม )
1. ผู้ฉีดต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี
2. ผู้ฉีดจะต้องเข้ารับบริการตามวันเวลา ที่กำหนดไว้ เท่านั้น
3. ค่าบริการ 200 บาท/ท่าน *ชำระในวันที่ท่านเข้ามารับวัคซีน
4. ไม่สามารถโอนสิทธิให้ท่านอื่นได้
5. ผู้ฉีดต้องรับบริการฉีดวัคซีน ได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเท่านั้น
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้ารับบริการได้ที่
• รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ ชั้น 1 ตึกพรีเมียร์
 
☎️ โทร. 053-200-002 ต่อ 2192