หน้าแรก >> ตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด-19

Aug
18
ตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด-19

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 แม้ว่าจะหายดีแล้ว แต่ก็ยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่ หรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เพราะโควิด-19 เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ผู้ป่วยบางรายอาจมีสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิม หรือผู้ป่วยบางรายหลังติดโควิดอาจเกิดอาการที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าเกิดจากอะไร จึงควรตรวจสุขภาพหลังติดโควิดเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของโรคที่แท้จริง และการตรวจสุขภาพหลังติดโควิดยังช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอีกด้วย

 

อาการแบบไหน ที่ควรตรวจสุขภาพหลังติดโควิด 

รวมไปถึง ผู้ป่วยบางกลุ่ม  ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน ผู้ที่มีอาการรุนแรงขณะติดเชื้อ เชื้อลงปอด ผู้ที่มีโรคประจำตัว เพื่อตรวจหาภาวะแทรกซ้อน ตรวจสุขภาพหลังเป็นโควิด

01.jpg (332 KB)buy.png (7 KB)

รายการตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อโควิด - 19 สำหรับเด็กอายุ 1- 15 ปี

  • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์

  • ตรวจเอ็กซ์เรย์ปอดและหัวใจ

  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

  • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด

  • ตรวจหาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง

  • ตรวจดูภาวะการอักเสบ การติดเชื้อในร่างกาย

  • ตรวจการทำงานของไต

  • ตรวจการทำงานของตับ

  • ตรวจปัสสาวะ

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้สำหรับเด็กอายุ 1-15 ปี ที่เคยติดเชื้อโควิด และหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการพยาบาลแล้ว

02.jpg (923 KB)

BBS.png (11 KB) BAV.png (11 KB)

หมายเหตุ :

 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- แพ็คเก็จไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า