หน้าแรก >> ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ

Jul
30
ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ

ไปทำงานต่างประเทศ0.jpg (419 KB)

ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนตรวจ

-สำเนาพาสปอร์ตและสำเนาบัตรประชาชน

-รูปถ่าย 1.5 นิ้ว ตามจำนวนชุดที่ต้องการ

-งดน้ำงดอาหารหลัง 3 ทุ่ม

-เตรียมอุจจาระของเช้าวันที่เข้าตรวจ

 

รายการตรวจ

-ตรวจสุขภาพโดยแพทย์

-ใช้เวลาในการรอรับผล 3 ชั่วโมง

-รับเอกสาร,ใบรับรองแพทย์การตรวจ

 

สนใจติดต่อรับบริการที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 1 ตึกใหม่

วันจันทร์ -เสาร์ เวลา 8.00-16.00 น
โทร 053200002 ต่อ 2187