หน้าแรก >> ทันตกรรม ฟรี สำหรับเด็ก 4 - 12 ปี

Jul
11
ทันตกรรม ฟรี สำหรับเด็ก 4 - 12 ปี

สำหรับเด็กไทยอายุ 4 - 12 ปี

ลงทะเบียนรับบริการางทันตกรรมฟรี 2 รายการ

1. เคลือบฟลูออไรด์

2. เคลือบหลุมร่องฟัน

*สำหรับเด็กที่ลงทะเบียนจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการลงทะเบียน โดย 1 คน จะได้ 1 สิทธิ/ปี

Children65.jpg (230 KB)

ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ / นัดหมายวัน
โทร 053 200 002 ต่อ 2271