หน้าแรก >> ตรวจสุขภาพ สำหรับทำใบขับขี่

Jul
11
ตรวจสุขภาพ สำหรับทำใบขับขี่

ขับขี่-01.jpg (979 KB)

 

การตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ไปทำใบขับขี่เป็นการตรวจพื้นฐานโดยแพทย์ เป็นการสอบถามซักประวัติทั่วไปอาการปัจจุบันที่เป็น เพื่อวิเคราะห์โรค ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่

รายการตรวจ
- ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
- ใช้เวลาการตรวจ 5-10 นาที
- ใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่

สนใจติดต่อรับบริการที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 1 ตึกใหม่ วันจันทร์ -เสาร์ เวลา 8.00-16.00 น
โทร 053200002 ต่อ 2187