หน้าแรก >> การรับรักษา Covid-19 ตามแผนปรับโรคประจำถิ่น

Jun
30
การรับรักษา Covid-19 ตามแผนปรับโรคประจำถิ่น

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 
ขอแจ้งเรื่อง การรับรักษา Covid-19  

ตามแบบแผน “โควิด” สู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย"

การเปลี่ยนผ่าน "โควิด-19" สู่ "โรคประจำถิ่น" ต้องอาศัยความร่วมมือทุกหน่วยงาน เพื่อควบคุมไม่ให้แพร่กระจาย รวมถึง ปัจจัยแนวโน้มการติดเชื้อ เสียชีวิต และอัตราครองเตียงระดับ 2-3 และปัจจัยสำคัญ คือ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมากกว่า 60%

ปรับค่าจ่ายโควิด.jpg (308 KB)

อ้างอิงข้อมูลจาก สปสช.

S__9183352.jpg (428 KB)