หน้าแรก >> เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก

Aug
25
เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก 

วัคซีนซิโนฟาร์ม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก #ซิโนฟาร์ม
 
????ราคาวัคซีนเข็มละ 699 บาท ร่วมบริจาควัคซีนให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 10% ของราคาวัคซีน
ราคาวัคซีน รวมค่าบริการโรงพยาบาล เข็มละ 1,100 บาท
*กรณีนอกเวลาทำการจะมีค่าบริการเพิ่มเติม
อ้างอิง : ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2564
ราคาค่า #วัคซีนซิโนฟาร์ม จะเป็นไปตามราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ กำหนดไว้

จองวัคซีนทั่งหมด-03.jpg (2.22 MB)

ลงทะเบียนซิโนฟาร์มแบบรายบุคคล << คลิก >>

จองวัคซีนทั่งหมด-04.jpg (2.27 MB)

ลงทะเบียนซิโนฟาร์มแบบบริษัท/หน่วยงาน << คลิก >>

 

ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอขอให้ท่านมั่นใจว่าทุกท่านที่ชำระเงินค่าวัคซีนทางเลือก จะได้รับการจัดสรรวัคซีน

กรณีจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงิน ยกเว้นโรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้

 

กรณีการโอนย้ายสิทธิ 

 ให้ท่านที่จองนัด วันเวลาที่จะฉีด ให้เรียบร้อย แล้วให้ท่านถ่ายสำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง แล้วระบุชื่อ-สกุล ผู้ที่จะโอนลงในสำเนาบัตร แล้วให้คนที่รับโอนสิทธิ ถือนำมายื่นในวันที่นัดฉีด พร้อมกับบัตรประชาชนผู้รับโอน

 

การตรวจสอบสถานะการจอง วัคซีนทางเลือก

ท่านที่ลงทะเบียน ????ซิโนฟาร์ม ????
ตั้งแต่วันแรกที่ลงลงทะเบียน ถึง 23 กันยายน 2564 สามารถตรวจสอบได้ 

ตรวจสอบสถานะ-ซิโนฟาร์ม0.jpg (446 KB).

ท่านที่ลงทะเบียน ????โมเดอร์นา รอบ 2 ????
สามารถตรวจสอบได้ 

แจ้งจองModenna.jpg (871 KB)