หน้าแรก >> เช็คดูพัฒนาการลูกน้อยสมวัยไหม?

Jun
24
เช็คดูพัฒนาการลูกน้อยสมวัยไหม?

ลองเช็คดูพัฒนาการลูกน้อยสมวัยไหม?? (สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ)

คุณพ่อคุณแม่ลองเช็คดูว่าลูกของท่านทำได้ตามวัยหรือไม่ หากทำไม่ได้ทุกข้ออาจมีความเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า ผู้ปกครองควรกระตุ้นพัฒนาการของลูกในหัวข้อที่ลูกทำไม่ได้ สามารถปรึกษาคุณหมอหรือนักกิจกรรมบำบัดสำหรับวิธีการกระตุ้นพัฒนาการให้สมวัยได้

189073-OXJWI0-586 copy.png (11.02 MB)

แรกเกิด – 1 เดือน

 

1-2 เดือน

 

3-4 เดือน

 

5-6 เดือน

 

7-8 เดือน

 

9 เดือน

 

10-11 เดือน

 

1-2 ปี

 

3-4 ปี

 

5-6 ปี

 

ฉีดวัคซีนพร้อมประเมินพัฒนาการกับนักกิจกรรมบำบัด ติดต่อเคาเตอร์ ชั้น 2 ตึกใหม่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ หรือโทร 053200002 ต่อ 2286