หน้าแรก >> สิทธิสวัสดิการรักษาข้าราชการไทย

Mar
10
สิทธิสวัสดิการรักษาข้าราชการไทย

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอร่วมกับโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลาง

ให้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลกับข้าราชการไทย กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิข้างต้น ( บิดา,มารดา,คู่สมรส,บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ตรวจสอบสิทธิ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและรับทราบเงื่อนไขในการใช้สิทธิ (สามารถใช้บัตรข้าราชการแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ )

2. กรณีสามารถใช้สิทธิได้ สามารถนัดวันและสอบถามรายละเอียดค่ารักษาส่วนเกินที่ต้องจ่าย

3.เข้ารับการรักษาตามวันเวลาที่นัดหมาย

4.ลงนามในแบบตอบรับ การขอใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วนใน

5. ชำระค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่เกิน

k01.jpg (66 KB)
  การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง 
  การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัญฑะ
k02.jpg (69 KB)
  การผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด
  การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด
  การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด
  การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง
k04.jpg (57 KB)
  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน
k06.jpg (60 KB)
  การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื้อไต
  การผ่าตัดนิ่วออกทางกรวยไต
  การผ่าตัดนิ่วออกทางท่อไต
  การนำนิ่วท่อไต/กรวยไต ผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง
k05.jpg (52 KB)
  การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง
  การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีธรรมดา
k03.jpg (64 KB)
  การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง
  การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง
  การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรวจท่อน้ำดี
  การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว
  การผ่าตัดไส้เลื่อนสองข้าง
  การผ่าตัดริดสีดวงทวาร
  การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก
  การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร
  การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา

 

Kmom.jpg (77 KB)
รายการคลอดบุตร ราคา วันพักฟื้น
โปรแกรม 1 โปรแกรมคลอดบุตรแบบธรรมชาติ 25,400 3 วัน 2 คืน
โปรแกรม 2 โปรแกรมคลอดบุตรแบบธรรมชาติ+ทำหมัน 29,400 3 วัน 2 คืน
โปรแกรม 3 โปรแกรมคลอดบุตรแบบผ่าคลอด 32,350 4 วัน 3 คืน
โปรแกรม 4 โปรแกรมคลอดบุตรแบบผ่าคลอด+ทำหมัน 36,850 4 วัน 3 คืน
  *รายการข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมแพทย์+ค่าห้อง+ค่าดูแลทารกแรกเกิด เรียบร้อยแล้ว
       
อัตราค่าบริการที่ครอบคลุมรายการคลอดบุตร
 
 • ค่าห้องพักเดี่ยว (ราคาปกติ 3,450 บาท)
 • ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหารและชุดรับผู้ป่วย
 • ค่าแพทย์ ผู้ดูแลรักษารวมค่าทำคลอด
 • ค่าห้องรอคลอดและห้องคลอด
 • ค่าเครื่องมือควบคุมการหยดสารละลายในหลอดเลือดดำ ค่าตรวจติดตามชีพจรของทารกในครรภ์อย่างต่อเนื่องและเครื่องมือการตรวจการหดตัวของมดลูก
 • ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกคลอด
 

ในส่วนของทารก 

 • ตรวจร่างกายทารก โดยกุมารแพทย์
 • ฉีดวัคซีนBCG ป้องกันวัณโรค,ฉีดVit K1 ป้องกันเลือดออกทางสายสะดือ
 • ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก (ยกเว้นการฉีดภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ (HBIG) กรณีมารดาเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี)
 • ตรวจกรุ๊ปเลือด ,Rh และตรวจภาวะบกพร่องเอนไซน์ G6PD
 • ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารก
 • ตรวจเลือดดูภาวะตัวเหลืองของทารกที่ 48 ชั่วโมงหลังคลอด
 • ตรวจการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด (OAE)
 • กรณีผ่าตัดคลอด ในคืนแรกจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลทารกให้ หากประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ดูแลทารกต่อ(เวลา 20:00 - 08:00 น.)มีค่าใช้จ่าย 900 บาท/คืิน
อัตราค่าบริการที่ ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในโปรแกรมคลอกเหมาจ่าย 
 
 • ครรภ์แฝด / คลอดลูกแฝด
 • กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อน เช่น มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันสูง และอื่นๆ
 • กรณีที่ทารกคลอดออกมามีภาวะผิดปกติ เช่น ขนาดและน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ ตัวเหลืองอวัยวะบางส่วนผิดปกติ อันมีผลมาจากความผิดปกติแต่กำเนิด
 • กรณีจำนวนวันพักฟื้นในรพ. มากกว่าที่กำหนด
 • ไม่สามารถนำส่วนลดทุกประเภทมาใช้จ่ายร่วมได้
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรม (ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์)
 • กรณีเลือกโปรแกรมคลอดธรรมชาติ แต่คลอดไม่ได้ต้องผ่าคลอดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม(ค่าใช้จ่ายของห้องรอคลอด 1,500 - 3,000 บาท)
กรณีผ่าตัดคลอด ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่สามารถใช้สิทธิเบิกกรมบัญชีกลางได้ 
 
 • มีแผลเป็นที่มดลูก
 • ครรภ์แฝด
 • รกเกาะต่ำ
 • การติดเชื้อของช่องทางคลอด
 • ภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง
 • เนื้องอกในอุ้งเชิงกรานที่ขัดขวางการคลอดทางช่องคลอดที่ปากมดลูกหรือภายในช่องคลอด
 • การคลอดติดขัด
 • ทารกอยู่ในภาวะเครียด ทารกมีส่วนนำผิดปกติ
 • ภาวะสายสะดือย้อย
 • รกเกาะลึก
 • Elderly primigravida (age > 35 yrs)
 • ภาวะผิดสัดส่วนระหว่างศีรษะทารกและอุ้งเชิงกรานมารดา
Kroom.jpg (99 KB)
       

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง

งานเวชระเบียน หน่วยลงทะเบียน       โทร. 053 200 002  

กรมบัญชีกลาง Call Center           โทร. 02-270-6400  www.cgd.go.th

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- แพ็คเก็จไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า