หน้าแรก >> Home Programs สำหรับฝึกกิจกรรมบำบัดที่บ้าน

May
22
Home Programs สำหรับฝึกกิจกรรมบำบัดที่บ้าน

buy.png (4 KB)

ส่งเสริม02.png (76 KB)

คอร์ดกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ โดย 1 คอร์ด ใช้ระยะเวลา 1 เดือน ราคา 1,000 บาท สิ่งที่จะได้รับ

 

รายละเอียดการเข้ารับบริการ

1. ลงทะเบียนเข้ารับบริการ ให้ลงสิทธิชำระเงิน

2. นำใบสีเขียวไกด์การ์ด มาพบนักกิจกรรมบำบัดที่แผนกกิจกรรมบำบัด

3. นักกิจกรรมบำบัดจัดการประเมิน ด้วยแบบประเมินมาตรฐาน เป็นรายบุคคล (ชำระเงินเพิ่มตามอายุเด็ก)

4. ผู้ปกครองสามารถรอรับฟังผลได้ทนที พร้อมให้คำแนะนำโดยนักกิจกรรมบำบัด

5. รับคู่มือการกระตุ้นพัฒนาการ นักกิจกรรมบำบัดสอนวิธีการให้เด็กและผู้ปกครองนำไปฝึกกระตุ้นเองได้ที่บ้าน

6. นัดหมายวันและเวลาที่จะเข้าพบนักกิจกรรมบำบัดในครั้งต่อไป โดยครั้งต่อไปที่พบกัน นักกิจกรรมจะมีการฝึกกิจกรรมบำบัดให้เด็กเพื่อประเมินผลความก้าวหน้าของเด็กหลังจากทำกิจกรรม Home programsไปแล้ว พร้อมรายงานผลให้ผู้ปกครอง

7. เมื่อฝึกครบระยะเวลา 1 เดือน สามารถลงคอร์ดต่อได้ ในราคาเดิม 1000 บาท ไม่ต้องจ่ายค่าประเมินพัฒนาการซ้ำ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

แผนกกิจกรรมบำบัดโทร 053-200002 ต่อ 2286