หน้าแรก >> โปรแกรม ประเมินพัฒนาการลูกน้อย

May
22
โปรแกรม ประเมินพัฒนาการลูกน้อย

topic.png (25 KB)

ประเมินพัฒนาการ โดยใช้แบบประเมินทางกิจกรรมบำบัด

300.png (16 KB)

สนใจซื้อโปรแกรมนี้ คลิก

 สำหรับเด็กที่มีอายุ 0-6 ปี และมีสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ราคา 300 บาท โดย แบบประเมินที่ใช้ ได้แก่
 • แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver 2 (ประเมินพัฒนาการ 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่, ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว, ด้านภาษา, ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง)
 • แบบประเมินการตอบสนองของระบบประสาท (reflex testing chart)
 • แบบประเมินการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก (Clinical Observation for Evaluation; sensory integration)

800.png (13 KB)

สนใจซื้อโปรแกรมนี้ คลิก

สำหรับเด็กที่มีอายุ 6-12 ปี และมีสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ราคา 800 บาท
 • แบบประเมินการบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึก (Clinical Observation for Evaluation; sensory integration)
 • แบบประเมินการตอบสนองของการทำงานระบบประสาทรับความรู้สึก (sensory profile)
 • แบบทดสอบความคิด ความจำ การเรียนรู้ และรับรู้ภาพ (Cognition and Perception skills)
 • แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้น

1000.png (17 KB)

สนใจซื้อโปรแกรมนี้ คลิก

สำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปี ราคา 1000 บาท
 • แบบประเมินการบูรณาการระบบประสาทรับความรู้สึก (Clinical Observation for Evaluation; sensory integration)
 • แบบประเมินการตอบสนองของการทำงานระบบประสาทรับความรู้สึก (sensory profile)
 • แบบทดสอบความคิด ความจำ การเรียนรู้ และรับรู้ภาพ (Cognition and Perception skills)
 • แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้น
 • แบบประเมินทักษะสังคม

โปรโมชั่นเสริม สำหรับเด็กที่เข้ามารับการประเมิน แล้วสนใจลงคอร์ด

ทำ Home Program (โปรโมชั่นที่ 2) ด้วย รับคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 เล่ม ฟรี!!!

 

รายละเอียดการเข้ารับบริการ

1. ลงทะเบียนเข้ารับบริการ ให้ลงสิทธิชำระเงิน

2. นำใบสีเขียวไกด์การ์ด มาพบนักกิจกรรมบำบัดที่แผนกกิจกรรมบำบัด

3. นักกิจกรรมบำบัดจัดการประเมิน ด้วยแบบประเมินมาตรฐาน เป็นรายบุคคล

4. ผู้ปกครองสามารถรอรับฟังผลได้ทนที พร้อมให้คำแนะนำโดยนักกิจกรรมบำบัด

5. หากผู้ปกครองสนใจลงฝึกคอร์ด Home programs รับรับคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 เล่ม ฟรี!!!

 

คุณประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากการบำบัด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกกิจกรรมบำบัดโทร 053-200002 ต่อ 2286

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- แพ็คเก็จไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า