หน้าแรก >> โปรแกรมคุณแม่หลังคลอด

Apr
17
โปรแกรมคุณแม่หลังคลอด

buy.png (4 KB)

 

โปรแกรมคุณแม่หลังคลอด

โดยแพทย์แผนปัจจุบัน และ แพทย์แผนไทยประยุกต์

การบําบัดคุณแม่หลังคลอด ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยขับน้ําคาวปลา กระตุ้นการหดรัดตัว
ของมดลูก ลดไขมันหน้าท้อง กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทําให้มดลูกแห้งและกระชับเข้าอู่เร็ว
น้ํานมมีปริมาณมากเพียงพอในการดูแลบุตร ผิวพรรณสดใส ช่วยให้สุขภาพของคุณแม่
หลังคลอดฟื้นเร็ว สุขภาพแข็งแรง

 

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกาย ก่อนทําหัตถการ โดยแพทย์

2. บริการนวดเปิดท่อน้ํานม 60 นาที

3. บริการนวดบําบัด 60 นาที

4. บริการทับหม้อเกลือ 30 นาที

5. บริการอบสมุนไพร 30 นาที

6. บริการขัดตัวด้วยสมุนไพร 30 นาที

7. บริการอาบน้ําสมุนไพร 30 นาที

8. บริการน้ําสมุนไพรสําหรับดื่ม

9. ตรวจร่างกาย หลังทําหัตถการ โดย แพทย์

 

หลังคลอด01.jpg (1003 KB)

ติดต่อสอบถาม ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร.053-200-002 ต่อ 2187 ,2188 

 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- แพ็คเก็จไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า