หน้าแรก >> โปรแกรม ตรวจสุขภาพที่บ้าน

Apr
10
โปรแกรม ตรวจสุขภาพที่บ้าน
CFHOME.jpg (402 KB)
Ch01.jpg (156 KB)
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
    (งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)  
4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1c)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
7. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
9. ตรวจการทำงานของตับ (ASTหรือSGOT)
10. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
11. ตรวจการอุดตันของท่อน้ำดีในตับ (PhosหรือAlk)
12. ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
14. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอับเสบ บี (HBsAg)
15. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอับเสบ บี (HBsAg)
16. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
17. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (ABI)
18. ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ดูอัตราการเต้นของชีพจร ประเมินหาค่าดัชนีมวลกาย (ฺBMI)
19. ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ (Hand Grip Test)
20. ตรวจไขมันใต้ผิวหนัง (Body Fat)
21. บริการพ่นยาฆ่าเชื้อที่บ้าน (Sanitizer Service)

 

สนใจ สอบถามโทร

053 200 002 ต่อ 1717
062 310 2305