หน้าแรก >> โปรแกรมตรวจสุขภาพ เป็นคู่ คุุ่มกว่า

Jan
17
โปรแกรมตรวจสุขภาพ เป็นคู่ คุุ่มกว่า

buy.png (4 KB)

M+U.jpg (388 KB)

สอบถาม ปรึกษาเพิ่มเติม แผนก X-ray โทร 053-200002 ต่อ 1806 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมขายอื่นๆ รวมถึงบัตรส่วนลดอื่นๆได้