หน้าแรก >> แพ็กเกจ ออฟฟิศซินโดรม

Jan
17
แพ็กเกจ ออฟฟิศซินโดรม

Office.jpg (525 KB)

หมายเหตุ : บัตรสมาชิก PREMIER CARD และของแถมที่ร่วมรายกายมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธ์เฉพาะผู้ที่สมัครแพคเกจก่อน ราคาในแพคเกจรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมขายอื่นๆ รวมถึงบัตรส่วนลดอื่นๆได้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า