หน้าแรก >> โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

Jan
17
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

buy.png (4 KB)

CTscan.jpg (275 KB)

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมขายอื่นๆ รวมถึงบัตรส่วนลดอื่นๆได้