หน้าแรก >> โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

Jan
17
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

 

เหมาคลอด.jpg (249 KB)

หมายเหตุ : ระยะเวลาที่ใช้ในการคลอด (รอคลอดถึงคลอดบุตร) ไม่เกิน 8 ชั่วโมง ถ้าเกิน 8 ชั่วโมง ต้องชำระเพิ่มชั่วโมงละ 1,000 บาท
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้วค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมขายอื่นๆรวมถึงบัตรส่วนลดอื่นๆได้

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

1.การแพ้ท้องอย่างรุนแรง
2.การแท้งบุตร การตั้งครรภ์นอกมดลูก ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก การเจ็บป่วยอื่นๆและภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เช่น อุบัติเหตุ เป็นไข้ ครรภ์เป็นพิษ
3.การคลอดก่อนกำหนด น้ำเดิน เลือดออกรกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด
4.ครรภ์แฝด / คลอดลูกแฝด
5.กรณีมารดามีโรคประจำตัว หัวใจ เบาหวาน ความดัน ติดเชื้อ
6.การตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำในมารดาอายุมาก
7.การตรวจเบาหวานในมารดาตั้งครรภ์ ตรวจโรคธาลัสซีเมียเพิ่มเติม
8.การเจาะเลือดตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมขณะตั้งครรภ์
9.กรณีที่ทารกคลอดออกมามีภาวะผิดปกติ เช่น ขนาดและน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ ตัวเหลือง อวัยวะบางส่วนผิดปกติ อันมีผลมาจากความผิดปกติแต่กำเนิด
10.กรณีใช้เครื่องมือช่วยคลอด (ใช้คีม,เครื่องดูดสูญญากาศ)ชำระเพิ่ม 1,000 บาท กรณีคลอดท่าก้น,ล้วงรกชำระเพิ่ม 1,500 บาท
11.กรณีจำนวนวันพักฟื้นในรพ. มากกว่าที่กำหนด
12.กรณีเลือกโปรแกรมคลอดธรรมชาติ แต่คลอดไม่ได้ต้องผ่าคลอดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (ค่าใช้จ่ายของห้องรอคลอด 1,500-3,000 บาท)
13.ไม่สามารถนำส่วนลดทุกประเภทมาใช้จ่ายร่วมได้
14.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรม (ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์)
15.กรณีทำหมันหลังคลอด (คลอดแบบปกติ ชำระเพิ่ม 5,000 บาท,คลอดไร้ความเจ็บปวด ชำระเพิ่ม 4,000 บาท)

 

โปรดแจ้งความจำนงในการเข้าโปรแกรมเหมาคลอด โดยชำระมัดจำ 3,000 บาท และส่วนที่เหลือให้ชำระ
ในวันกลับบ้านหรือเลือกผ่อนชำระในระหว่างฝากครรภ์ (รพ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน หากยกเลิกโปรแกรม)

 


set-LR.jpg (304 KB)


ค่าใช้จ่ายสำหรับทารก

แบบคลอดธรรมชาติ (พักฟื้น 2 คืน 3 วัน) ชำระเพิ่ม 7,000 บาท

แบบผ่าตัดคลอด (พักฟื้น 3 คืน 4 วัน) ชำระเพิ่ม 8,000 บาท

รายการค่าใช้จ่ายในทารกประกอบด้วย

-ตรวจร่างกายทารก โดยกุมารแพทย์
- ฉีดวัคซีนBCG ป้องกันวัณโรค,ฉีดVit K1 ป้องกันเลือดออกทางสายสะดือ
- ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก (ยกเว้นการฉีดภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ (HBIG) กรณีมารดาเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี)
- ตรวจกรุ๊ปเลือด ,Rh และตรวจภาวะบกพร่องเอนไซน์ G6PD
- ตรวจหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารก
- ตรวจเลือดดูภาวะตัวเหลืองของทารกที่ 48 ชั่วโมงหลังคลอด
- ตรวจการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด (OAE)
- กรณีผ่าตัดคลอด ในคืนแรกจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลทารกให้ หากประสงค์ให้
- เจ้าหน้าที่ดูแลทารกต่อ(เวลา 20:00 - 08:00 น.)มีค่าใช้จ่าย 900 บาท/คืน


สอบถามเพิ่มเติมแผนกสูติ-นรีเวช 053-200-002 ต่อ 2281

กรณีฉุกเฉิน ติดต่อ 053-200-002 ต่อ 11

เงื่อนไขการใช้บริการ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- แพ็คเก็จไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า