หน้าแรก >> โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Jan
17
โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 

การตรวจสุขภาพประจําประจําเป็นต้อง ตรวจทุกปีไหม?

ไม่จําเป็นต้องตรวจทุกปี ควรได้รับการตรวจ เท่าที่จําเป็น การใช้คําว่าการตรวจสุขภาพประจําปี ทําให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่า ต้องมาตรวจทุกปี เราพบว่าในคนที่อายุน้อยสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความจําเป็นต้องตรวจทุกปี อาจตรวจ เพียงปีเว้นปีก็เพียงพอแล้ว

 

รายการตรวจพื้นฐานที่สําคัญ

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

  1. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง (ดื่มน้ําเปล่าได้)เว้นแต่เลือกโปรแกรมไม่งดน้ํางดอาหาร
  2. งดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
  3. นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
  4. หากมีประวัติตรวจสุขภาพอื่นๆ นําผลตรวจมาด้วย
  5. สตรีมีครรภ์หรือสงสัยตั้งครรภ์ แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนตรวจ
  6. สตรีที่มีประจําเดือน งดตรวจปัสสาวะและงดตรวจมะเร็งปากมดลูกควรตรวจหลังประจําเดือนหมดอย่างน้อย 7 วัน
 

 

WEB-CHECK-UP-15.jpg (815 KB)

ราคาส่งเสริมการขาย 999 บาท (ปกติราคา 1,200 บาท)

buy.png (4 KB)

7 รายการตรวจ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
(Complete Blood Count)
4. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)

 

WEB-CHECK-UP-16.jpg (741 KB)

ราคาส่งเสริมการขาย 1,999 บาท (ปกติราคา 2,980 บาท)

buy.png (4 KB)

14 รายการตรวจ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
6. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)
7. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
11. ตรวจการหาโรคเก๊าท์ (Uric acid)
12. (ญ) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear หรือ Pap Test)
13. (ช) ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic-Specific Antigen)
14. ตรวจสุขภาพฟัน

 

WEB-CHECK-UP-17.jpg (929 KB)

ราคาส่งเสริมการขาย 3,500 บาท (ปกติราคา 3,990 บาท)

buy.png (4 KB)

13 รายการตรวจ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
(ไม่งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Random blood sugar, RBS)
4. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7. ตรวจการทำงานของตับ (ASTหรือSGOT)
8. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
9. ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
10. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)
11. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
12. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
13. ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Cancer Analisis)
(ญ) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear หรือ Pap Test)
(ช) ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic-Specific Antigen,PSA)

 

WEB-CHECK-UP-18.jpg (871 KB)

ราคาส่งเสริมการขาย 4,040 บาท (ปกติราคา 5,170 บาท)

buy.png (4 KB)

16 รายการตรวจ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
6. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)
7. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT , SGOT)
11. ตรวจการหาโรคเก๊าท์ (Uric acid)
12. ตรวจการทำงานของตับ (ALP , GGT)
13. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
14. ตรวจช่องท้องด้านบนด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound – Upper abd)
15. ตรวจหาเชื้อและภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg, AntiHBs)
16. อาหารว่างหลังการตรวจสุขภาพ+สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

 

 

WEB-CHECK-UP-19.jpg (998 KB)

ราคาส่งเสริมการขาย 5,200 บาท (ปกติราคา 5,890 บาท)

buy.png (4 KB)

20 รายการตรวจ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
(ไม่งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (RBS)
4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1c)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)

8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
9. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
11. ตรวจการทำงานของตับ (ASTหรือSGOT)

12. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
13. ตรวจการทำงานของตับ (ALPหรือAlk)

14. ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
15. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)

16. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)
17. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)

18. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
19. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
20. ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Cancer Analisis)
(ญ) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear หรือ Pap Test)
(ช) ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic-Specific Antigen,PSA)

 

WEB-CHECK-UP-20.jpg (827 KB)

ราคาส่งเสริมการขาย 5,859 บาท (ปกติราคา 6,300 บาท)

buy.png (4 KB)

20 รายการตรวจ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจภาวะน้ำหนักเกิน (Body Mass Index)
3. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
6. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)

7. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT , SGOT)

11. ตรวจการหาโรคเก๊าท์ (Uric acid)
12. ตรวจการทำงานของตับ (ALP , GGT)

13. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
14. ตรวจช่องท้องด้านบนด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound – Upper abd)
15. ตรวจหาเชื้อและภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg,AntiHBs)
16. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)
17. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
18. ตรวจมะเร็งตับเบื้องต้น (AFP) Alpha Fetoprotein
19. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH, FT4)
20. อาหารว่างหลังการตรวจสุขภาพ +สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ

 

WEB-CHECK-UP-21.jpg (847 KB)

ราคาส่งเสริมการขาย 10,900 บาท (ปกติราคา 13,990 บาท)

buy.png (4 KB)

22 รายการตรวจ : เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (งดอาหาร) ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1c)
5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)

6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL)

8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL)
9. ตรวจการทำงานของไต (BUN)

10. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
11. ตรวจการทำงานของตับ (ASTหรือSGOT)

12. ตรวจการทำงานของตับ (ALTหรือ SGPT)
13. ตรวจการทำงานของตับ (ALPหรือAlk)

14. ตรวจกรดยูริกในเลือด (Uric acid)
15. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)

16. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (Free T4)
17. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urinalysis, UA)

18. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
19. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram, ECG หรือ EKG)
20. ตรวจคัดกรองมะเร็ง (Cancer Analisis)
(ญ) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear หรือ Pap Test)
(ช) ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostatic-Specific Antigen,PSA)
21. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน/ส่วนล่าง (Ultrasound - Abdomen)
22. ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 3 ส่วน (Bone scan)

พิเศษ รับเพิ่มอีก 6 รายการ

1. ตรวจสายตา (Visual Acuity Test, VA)
2. ตรวจกำลังกล้ามเนื้อมือ (Hand Grip)
3. ตรวจไขมันใต้ผิวหนัง (Body Fat)
4. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
5. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
6. อาหารว่างหลังการตรวจสุขภาพ

 
 
เงื่อนไขการใช้บริการ
- ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- แพ็คเก็จไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่น ๆ ได้
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า