หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พ.ญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล

ชื่อ - สกุล พ.ญ.จีรวรรณ เวศกิจกุล
แผนก โรคผิวหนัง
ความเชี่ยวชาญ ด้านผิวหนัง สิว ฝ้า ความงาม
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บัณฑิตวิทยาลัยนิด้า สาขารัฐประศาสนศาสตร์
- ประกาศนียบัตรตจวิทยา(โรคผิวหนัง) สาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
- รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณทิต สถาบันบัณทิตพัฒนาบริหารศาสตร์

 

 

เวลาออกตรวจ