หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.อัญชิสา จันทร์สุวรรณ

ชื่อ - สกุล พญ.อัญชิสา จันทร์สุวรรณ
แผนก สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา ไทย อังกฤษ
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstetrics and Gynaecology )

เวลาออกตรวจ

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2  ตึกใหม่

Out-Patient Department 2nd floor Premier Building

 

วันที่ออกตรวจ Date of treatment  เวลา Time
อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์   Tuesday,Thursday,Friday 12:00  - 19:30 
พุธ Wednesday 

08:00  - 11:30 ,

17:00 - 18:30 

เสาร์ Saturday 08:00  - 11:30