หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.อัญชิสา จันทร์สุวรรณ

ชื่อ - สกุล พญ.อัญชิสา จันทร์สุวรรณ
แผนก สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา ไทย อังกฤษ
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstetrics and Gynaecology )

เวลาออกตรวจ

แผนกแม่และเด็ก 

วันพุธ 12.00-17.00 น.