หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.ทรงอดุล ยอดมาลัย

ชื่อ - สกุล นพ.ทรงอดุล ยอดมาลัย
แผนก อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ภาษา ไทย อังกฤษ
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

สาขา โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป 

วันจันทร์ ,อังคาร ,ศุกร์   12.00-17.00 น.