หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.ทรงอดุลย์ ยอดมาลัย

ชื่อ - สกุล นพ.ทรงอดุลย์ ยอดมาลัย
แผนก อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ภาษา ไทย อังกฤษ
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

  • สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
  • อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ( Gastroenterology )
เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันจันทร์ ,อังคาร ,ศุกร์   Monday, Tuesday, Friday  12.00-17.00